Kontrola energii elektrycznej

W zakładach produkcyjnych niezwykle istotna jest ciągłość dostaw energii elektrycznej, w przeciwnym przypadku, nawet jednosekundowa przerwa może skutkować zatrzymaniem produkcji oraz stratami finansowymi. Ważne jest więc dokładne opomiarowanie sieci elektrycznej, zmierzenie odpowiednich wartości i wykrycie ewentualnych słabych punktów i niezadawalających parametrów.

Analiza jakości energii

kontrola jakości energiiBiorąc pod uwagę jak kosztowne mogą być wszelkie przestoje w produkcji lub awarie, warto przeprowadzić profesjonalną analizę jakości energii elektrycznej. Nowoczesne analizatory parametrów sieci są w stanie zbadać około 200 różnych parametrów sieci i na bieżąco je monitorować, co pozwoli mieć pełniejszy obraz charakterystyki prądu. Często przeprowadzana kontrola jakości energii pozwoli na zidentyfikowanie punktów niezgodnych z normami i wprowadzenie takich rozwiązań, które pozwolą na bezproblemowa pracę danej firmy. Zapady i przerwy w zasilaniu niestety się zdarzają i warto zaopatrzyć się w zapasowy generator prądu, co pozwoli na nieprzerwany dopływ energii elektrycznej. Kontrola jakości energii przeprowadzana w długim czasie lub w regularnych interwałach czasowych pozwoli na dogłębną analizę spektrum energii i pozwoli zaprojektować odpowiednie zmiany w infrastrukturze sieci elektrycznej. Kontrola jakości prądu elektrycznego, odpowiednia infrastruktura oraz posiadanie zapasowych lub alternatywnych źródeł mocy połączone będą stanowić gwarancję bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa a tym samym ciągłość jego pracy.

Jakość dostarczanej energii elektrycznej do danego zakładu ma bezpośrednie przełożenie na ciągłość procesu produkcji, a więc również i jakość produktu finalnego. Analiza cech i jakości prądu elektrycznego może również okazać się przyczyną problemu, którego rozwiązania nie można było znaleźć.

O autorze: dawidb